Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, CD/DVD of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

Disclaimer
De informatie op HTML op het net wordt geleverd 'zoals ze is'. Het gebruik van de informatie op HTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal Printhouse Benelux bvba aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het net. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Links naar websites van derde partijen.
De links op deze website welke naar websites van derde partijen leiden staan niet onder controle van Printhouse Benelux bvba.
Printhouse Benelux bvba is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Printhouse Benelux bvba gezien als een service en niet als een vereiste.

Teksten en illustraties
Copyright 2011 Printhouse Benelux bvba - Alle rechten voorbehouden